Thí Nghiệm Nhựa - Bê Tông Nhựa

Bộ ép chẻ mẫu bê tông nhựa

Bộ gá ép chẻ mẫu dùng cho mẫu 4'' và 6''
Theo tiêu chuẩn TCVN 8862-2011
sử dụng thí nghiệm cường độ ép chẻ vật liệu dùng chất kết dính hữu cơ