Thí Nghiệm Thép Xây Dựng

Máy kéo vải địa kỹ thuật

 - Máy kéo vải địa kỹ thuật được trang bị máy tính, máy in và phần mềm thử nghiệm chung, để xác định vật liệu chính xác về độ bền kéo, độ bền chảy, độ bền bóc, độ bền thử nghiệm H, các quy định về độ bền kéo dài không tỷ lệ bằng máy đo độ giãn biến dạng lớn, độ giãn dài, đặc tính cơ mô đun đàn hồi. Kết quả thử nghiệm có thể được in dưới sáu loại đường cong và dữ liệu thử nghiệm liên quan (lực-dịch chuyển, lực-biến dạng, ứng suất-dịch chuyển,ứng suất-biến dạng, lực-thời gian và thời gian biến dạng). Bằng cách sử dụng chức năng tự kiểm tra phần mềm, người dùng có thể tự chẩn đoán các sự cố và hỏng hóc. Đây là máy kiểm tra lý tưởng cho các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, các đơn vị khoa học và nghiên cứu, các trường cao đẳng và đại học, và bộ phận giám sát chất lượng kỹ thuật.