Thiết Bị Thí Nghiệm Cốt Liệu Cát - Đá - Sỏi

Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát

Bộ dụng cụ xác định góc nghỉ tự nhiên của cát:  là dụng cụ xác định góc nghỉ của cát được sử dụng để xác định góc nghỉ tự nhiên của cát và sỏi sạn hạt nhỏ hơn 5 mm, có lượng chứa hạt bụi và hạt sét < 10%, ở trạng thái khô hoặc ngâm trong nước. Sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại công ty Cổ Phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam theo tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8724 2012